Τα μέλη του Δ.Σ. της Πειραιώς Factoring ανά θέση

Πρόεδρος

Φωτείνη Ιωάννου

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αντιπρόεδρος

Ευθύμιος Κυριακόπουλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος

Χαρίκλεια Βαρδακάρη

Διευθύνουσα Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος

Ευστράτιος Ανδριάνης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος

Αθανάσιος Βλαχόπουλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος

Καλλίνικος Καλίνκο-Καλλίνικος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλεφωνικό Κέντρο:

Ωράριο λειτουργίας:
Εργάσιμες ημέρες 9π.μ.-5μ.μ. εκτός των επίσημων αργιών

Λεωφ. Αλεξάνδρας 170
ΤΚ 115 21, Αθήνα