Τα προϊόντα της Πειραιώς Factoring είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε να καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης ανάλογα με το αντικείμενο και την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται.