Η Διαδικασία Εξέτασης Παραπόνων της Πειραιώς Factoring

Εάν υπάρχει κάποιο θέμα που σας απασχολεί, σχετικά με

  • τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε,
  • τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις & πρακτικές ως μέρος της Εταιρικής μας Υπευθυνότητας,
  • την περιβαλλοντική και κοινωνική συμπεριφορά των επιχειρηματικών πελατών μας,

μπορείτε άμεσα να επικοινωνήσετε μαζί μας για την επίλυσή ή διαχείρισή του.

Το αρμόδιο όργανο για την εξέταση των παραπόνων σας είναι η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Πειραιώς Factoring.

Το αίτημα σας θα εξετασθεί σύμφωνα με την ΠΕΕ της Τράπεζας της Ελλάδος με αριθ. 157/1/2.4.2019 (ΦΕΚ Β’ 1613/10.5.2019) .

Επικοινωνία με την Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Συμπληρώστε την Φόρμα Επικοινωνίας ή εναλλακτικά Τυπώστε και Συμπληρώστε το έντυπο παραπόνων.

Μπορείτε να αποστείλετε στη διεύθυνση: Πειραιώς Factoring ΑΕ - Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 170, Τ.Κ. 115-21, Αθήνα,

με FAX στο 210-9212435 & με mail στο compliance@piraeus-factoring.gr.

Αφού παραλάβει το αίτημά σας θα επιβεβαιώσει την παραλαβή του και στη συνέχεια  σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Πειραιώς Factoring, η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης θα το εξετάσει και θα σας απαντήσει εντός 45 ημερών. Σε περίπτωση που απαιτείται περισσότερος χρόνος, θα ενημερωθείτε με σχετική επιστολή.

Σε περίπτωση που η απάντηση μας δεν σας ικανοποιήσει, μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς, στον Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή ως φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), ο οποίος βρίσκεται καταχωρημένος στο ειδικό Μητρώο που τηρείται στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας Αγοράς.

Διεύθυνση: Μασσαλίας 1, 10680 Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.hobis.gr 

Τηλ.: 10440, 210 3376700

Fax: 210-3238821

e-mail: info@hobis.gr