Ο κώδικας Δεοντολογίας της Πειραιώς Factoring

Η Πειραιώς Factoring, αντιλαμβανόμενη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και στο πλαίσιο της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ), η οποία καθιερώνεται με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013, δεσμεύεται να βοηθήσει τους πελάτες της, που αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, να βρουν λύση στη διαχείριση των δανείων τους σε καθυστέρηση.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Έντυπο ένστασης Πρόταση Λύσεων Ρύθμισης Φυσικών Προσώπων Πρόταση Λύσεων Ρύθμισης Νομικών Προσώπων Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Πληροφόρησης Φυσικών Προσώπων Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Πληροφόρησης Νομικών Προσώπων