Τα μέλη του Δ.Σ. της Πειραιώς Factoring ανά θέση

Πρόεδρος

Ελένη Βρεττού

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αντιπρόεδρος

Ευθύμιος Κυριακόπουλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος

Στυλιανή Γοναλάκη

Chief Executive Officer & Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος

Ευστράτιος Ανδριάνης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος

Αθανάσιος Βλαχόπουλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος

Ελευθέριος Μπαχαρόπουλος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλεφωνικό Κέντρο:

Ωράριο λειτουργίας:
Εργάσιμες ημέρες 9π.μ.-5μ.μ. εκτός των επίσημων αργιών

Λεωφ. Αλεξάνδρας 170
ΤΚ 115 21, Αθήνα