Τα μέλη του Δ.Σ. της Πειραιώς Factoring ανά θέση

Πρόεδρος

Θεόδωρος Τζούρος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αντιπρόεδρος

Ευστράτιος Ανδριάνης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος

Βασίλειος Καϊμάς

Chief Executive Officer & Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος

Αθανάσιος Ανδρεαδάκης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος

Αθανάσιος Βλαχόπουλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος

Ελευθέριος Μπαχαρόπουλος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος Δημήτριος Μήλας  Εκτελεστικό Μέλος

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλεφωνικό Κέντρο:

Ωράριο λειτουργίας:
Εργάσιμες ημέρες 9π.μ.-5μ.μ. εκτός των επίσημων αργιών
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 3021501000

Λεωφ. Αλεξάνδρας 170
ΤΚ 115 21, Αθήνα