Η Πειραιώς Factoring, 100% μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, προσφέρει λύσεις επιχειρηματικής ρευστότητας, με μια δέσμη εξειδικευμένων υπηρεσιών factoring υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.